Od 2012 roku wprowadziliśmy szkolenia BHP dla pracowników firm będących naszymi klientami.


- szkolenia pracownicze - wstępne  i okresowe

- ocena ryzyka zawodowego miejsca pracy

- dokumentacja powypadkowa