Możliwość współpracy wg trzech modeli projektowych : 

- na podstawie dokumentów przekazywanych do biura rachunkowego, 

- przez pracowników biura rachunkowego oddelegowanych do siedziby klienta na czas wykonania powierzonych zadań, 

- poprzez nadzór nad służbami księgowymi Klienta realizowany w formie okresowych przeglądów dokumentów księgowych, 
1. Dokumenty należy dostarczyć najpóźniej do 5 dnia roboczego następnego miesiąca którego dotyczą składane dokumenty.

2. Każdy dokument związany z kosztami powinien być opisany pod względem merytorycznym.