Świadczymy usługi w zakresie:

Prowadzenia dokumentacji na potrzeby sprawozdawczości podatkowej:

- Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów

- Rachunkowej Księgi Handlowej

- Rejestrów VAT

- Ewidencji Środków Trwałych

- Ewidencji i rozliczeń płac pracowniczych

- Deklaracji podatkowych VAT , PIT , CIT

- Deklaracji INTRASTAT

- Środków Trwałych

- Rozliczania Produkcji

- Dokumentacji ZUS

- Dokumentacji PFRON

- Deklaracji z wykorzystania Środowiska 

- Ryczałt Ewidencjonowany 

- Przeprowadzamy Audyt Zarządczy Przedsiębiorstwa

- Tworzymy Analizy Finansowe

- Biznes Plan 

- Wspieramy przy rozliczaniu Projektów unijnych

- Tworzymy i Wdrażamy Politykę Rachunkowości

- Pomagamy uruchomić Firmę

- Prowadzimy Wirtualne Biuro

- Wyposażamy w Niezbędny Sprzęt Biurowy i Oprogramowanie

Udzielamy Pomocy w otwarciu i organizacji  Firmy :


• organizowanie księgowości i obiegu dokumentów
• stworzenie dokumentacji polityki rachunkowości
• opracowanie zakładowego planu kont
• opracowanie instrukcji tworzenia i kontroli dokumentów
• w tworzeniu regulaminów wewnętrznych
• w tworzeniu regulaminów pracowniczych , zakresów obowiązków
• organizowanie szkoleń BHP
• organizowanie podstawowych badań pracowniczych