Wersja oprogramowania i
moduły dostępne w danej wersji

HERMES SQL

CORAX SQL

MINICORAX SQL

HERMES STANDARD

HERMES MAŁA FIRMA

CORAX MOBILE

 znak X
oznacza brak modułu

Cena netto

Cena netto

Cena
netto

Cena netto

Cena netto

 

Cena netto

Pakiet Podstawowy
(Sprzedaż, Zakupy, Magazyny, Kasy, Banki, Rejestry VAT, Rozrachunki, Analizy, Kartoteki, Administracja)
*   licencja na 1 stanowiska komputerowe  
*
* licencja na 3 stanowiska komputerowe

2250zł*

1150zł*

290zŁ*

1790zł**

590zł**

  
 

X

Klucz sprzętowy

250zł

250zł

X

X

X 

X

Dodatkowy podmiot gospodarczy

5000zł

2000zł

X

X

X

X

Licencja kliencka

1800zł

750zł

190zł

590zł

190zł

X

Edi – (Electronic Data Interchange)

1500zł

X

X

X

X

X

*Moduł do obsługi biura rachunkowego

X

500zł

X

X

X

X

Rozszerzenie  oddziałowości

X

X

X

500zł

X

X

Zamówienia

2500zł

X

X

X

X

2500zł

Opakowania zwrotne

1200zł

X

X

X

X

X

Lokalizacje

1200zł

X

X

X

X

X

Analizy Wielowymiarowe

3500zł

X

X

X

X


2500zł

Zarządzanie Kontaktami
– (CRM *)

1200zł*

800zł

X

800zł

X

X

System lojalnościowy

1600zł

1300zł

X

X

X

X

Obsługa walut

1500zł

600zł

X

600zł

X

X

Obsługa akwizycji

900zł

500zł

X

500zł

X


900zł

Produkcja

1500zł

750zł

690zł

750zł

690zł

X

Serwis i usługi
(zlecenia usługowe *)

1500zł

850zł

290zł*

500zł*

290zł*

X

Plany transakcji
(faktury seryjne)

1100zł

500zł

X

500zł

290zł

X

Import wyciągów
bankowych

3500zł

1500zł

X

X

X

X

Księga Handlowa

2700zł

1800zł

1250zł

1800zł

1200zł

X

Książka Przychodów i Rozchodów

1500zł

500zł

290zł

290zł

290zł

X

                                          Środki Trwałe

- do 20   środków trwałych

X

700zł

390zł

X

390zł

X

- do 50   środków trwałych

1400zł

900zł

890zł

900zł

890zł

X

- do 200 środków trwałych

1800zł

1200zł

X

1200zł

X

X

- powyżej
        200 środków trwałych

2200zł

1500zł

X

1500zł

X

X

                                          Kadry i Płace HR

- do 5     pracowników

X

X

X

X

290zł

X

- do 10   pracowników

X

900zł

900zł

X

590zł

X

- do 20   pracowników

X

1100zł

1100zł

X

X

X

- do 50   pracowników

1900zł

1300zł

1300zł

1100zł

990zł

X

- do 200 pracowników

2800zł

1700zł

1700zł

1500zł

X

X

- powyżej 200 pracowników

3500zł

X

X

1900zł

X

X

Edytor widoków i wydruków

X

X

100zł

X

X

X

OrangeSquid Standard - środowisko rozszerzeń (generator raportów, wyrażenia filtruj±ce, widoki, dodatkowe pola w kartotekach, funkcje użytkownika)

1000zł

800zł

X

X

X

X

OrangeSquid Professional- środowisko rozszerzeń dodatkowych (epilogi do dokumentów , prologi do dokumentów , środowisko modułów branżowych)

1500zł

X

X

X

X

X

Zamówienia internetowe

5000zł

3000zł

X

X

X

X

System Powiadomień

1500zł

X

X

X

X

X

CoraxMobile -
aplikacja mobilna

700zł

700zł

X

X

X


700zł

Serwer urządzeń
mobilnych

1000zł

1000zł

X

X

X


2250zł

Obsługa urzadzeń
mobilnych

X

X

X

500zł

X

X


Sklep internetowy

X

X

X


800zł


600zł

X


Mobilny Handlowiec

X

X

X


450zł

X

X