Od 2012 wprowadziliśmy usługę podstawowych i wstępnych badań lekarskich dla pracowników naszych klientów.

koszt badania - 60zł netto

Terminy badań uzgadniane są indywidualnie.